Home / Urgentiedienstverlening

Uitbesteden

Met het uitbesteden van het urgentietraject aan Het Vierde Huis, bespaar je tijd en weet je dat alle aanvragen van urgenties volgens de laatste wet- en regelgeving worden beoordeeld en afgehandeld. Wij nemen de zorg uit handen en zorgen voor continuïteit in je dienstverlening.

 

Hoe werkt onze urgentiedienstverlening?

 

Urgentiewijzer

Via www.urgentiewijzer.nl kunnen woningzoekenden zien of ze kans maken op een urgentie en een aanvraag indienen.

 

Kansadviesgesprek

In het voortraject kan Het Vierde Huis kansadviesgesprekken voeren met woningzoekenden die in aanmerking denken te komen voor een urgentie. In dit gesprek maken we een inschatting of het zinvol is om een urgentie-aanvraag te doen.

 

Onderzoek, besluit en afhandeling

Als de aanvraag gedaan is, voert een adviseur van Het Vierde Huis, in opdracht van een gemeente, een urgentieonderzoek uit om een goed beeld te krijgen van de huisvestingssituatie. Het Vierde Huis maakt hiervan een rapport voor de urgentiecommissie. Deze commissie neemt een besluit over de urgentieaanvraag. Daarna zorgt Het Vierde Huis ook voor de administratieve afhandeling. Zoals het opstellen van een beschikkingsuitslag voor de aanvrager en verslaglegging van de vergaderingen van de urgentiecommissie. Ook kunnen wij in opdracht verweer voeren als er een bezwaarschrift is ingediend tegen het besluit van de urgentiecommissie.

 

Rapportage

Ieder kwartaal maken we een rapportage over het aantal urgentieaanvragen en de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting in de betreffende gemeente.

 

Voordelen urgentiedienstverlening

 

  • Het bespaart tijd en neemt zorg uit handen;
  • Jarenlange expertise en een totaalpakket aan producten en diensten;
  • Goede kwaliteit en de burger merkt dat het sneller gaat.

    Meer weten?

    Wij vertellen je graag meer hierover.

    Hilmar Giesen