Home / Privacy statement

Het Vierde Huis gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij respecteren hierbij jouw privacy en geven je graag inzicht in wat wij met jouw gegevens doen.

Welke gegevens verwerken wij van onze sitebezoekers?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op de website in de volgende gevallen: Als je de website bezoekt verwerken wij jouw (geanonimiseerde) IP-adres om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Dit doen wij met behulp van Google Analytics. Zo kunnen wij onze website verder verbeteren. Als jij je inschrijft op de nieuwsbrief verwerken wij jouw e-mailadres

Wat is de grondslag voor de verwerking?

De grondslag voor de verwerking van jouw geanonimiseerde IP-adressen voor webanalytics is het gerechtvaardigde belang van Het Vierde Huis. Voor de verzending van de nieuwsbrief geldt dat wij dit alleen doen als je jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

Wat is de bewaartermijn?

Voor Google Analytics gebruiken wij de privacyvriendelijke instellingen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft beschreven. De bewaartermijn voor met Google Analytics bewaarde gegevens is 26 maanden. De gegevens die wij verwerken voor het versturen van een nieuwsbrief worden verwijderd als jij je voor de nieuwsbrief hebt afgemeld.

Wie is de ontvanger van de gegevens?

Het Vierde Huis, Postbus 196, 1380 AD Weesp (bezoekadres: Nesland 3, 1382 MZ Weesp, 0294 299 100)

Wat doet Het Vierde Huis met cookies?

Zie hiervoor het aparte Cookiestatement onder aan de pagina.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om een overzicht van de door Het Vierde Huis verwerkte persoonsgegevens te ontvangen. Daarnaast kun je ons verzoeken om een rectificatie of wissing van je persoonsgegevens of een beperking van de verwerking. Je kunt ook bezwaar maken tegen een verwerking en je hebt recht op gegevensoverdracht. Als je een beroep doet op een van de genoemde rechten kun je een reactie binnen een maand verwachten. Als een reactie op je verzoek langer duurt dan een maand, stellen wij je daarvan op de hoogte en informeren wij je over de termijn waarbinnen je een reactie van ons kunt verwachten. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens om na te gaan hoe je dat het beste kunt doen.

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Stuur je bericht naar de Functionaris Gegevensbescherming (functionarisgegevensbescherming@woningnet.nl).

Kan Het Vierde Huis dit statement wijzigen?

Ja, we behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. Je wordt actief op de hoogte gebracht als er wijzigingen zijn in de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij adviseren je ook om dit statement regelmatig door te nemen. Bijvoorbeeld wanneer je nieuwe persoonsgegevens opgeeft. Dit privacystatement is aangepast op 26 april 2019.

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Jachonja van der Poel