Home / Laatste Kansbeleid

Een duurzame oplossing

Het Laatste Kansbeleid is een initiatief ontwikkelt voor woningcorporaties, en richt zich op het verminderen van huisuitzettingen en kostenbesparing, waarbij samenwerking plaatsvindt met diverse maatschappelijke instellingen. Het biedt huurders professionele bemiddeling, financiële stabilisatie en structurele gedragsverandering, met begeleiding gedurende twee jaar om terugval te voorkomen.

Hoe wij te werk gaan

In een woonbegeleidingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd en bepalen we welke vorm van hulpverlening en woonbegeleiding essentieel zijn voor de huurder, en moet accepteren. Als onafhankelijke instantie houden we toezicht op de gemaakte afspraken tussen de huurder en betrokken partijen. Indien de huurder zich niet aan deze afspraken houdt, kan hij zijn huis alsnog kwijtraken. In dat geval wordt er met de betrokken partijen gekeken naar een vervolg- of opvangplek. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het slagen of mislukken van deze laatste kans.

Wanneer gebruik je het Laatste Kansbeleid?

  • Bij ernstige of structurele overlast
  • Huurschuld
  • Een negatieve verhuurdersverklaring
  • Henneptelers
  • Complexe en meervoudige problematiek

Waarom kiezen voor het Laatste Kansbeleid?

  • Het bespaart woningcorporaties tijd en de kosten van huisuitzettingen;
  • Huurders zijn vaak blij na het afsluiten dit traject; het geeft ze rust, ook voor hun omgeving;
  • De kandidaat of huurder wordt op de overlast getoetst door een onafhankelijke instantie; bij falen is er dossieropbouw voor de corporatie;
  • Ruim 75% van de deelnemers aan het Laatste Kans Beleid sluit het traject succesvol af.

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Jachonja van der Poel