Home / Producten en dienstverlening / Woondiensten

Onafhankelijk maatwerk

Het Vierde Huis kent de verschillende doelgroepen, de regels en weet precies de weg in het proces van beoordelen en toekennen van vergunningen, urgenties, subsidies en andere indicaties woonvormen. Wij doen een onafhankelijke toetsing op alle aanvragen. Dit is altijd maatwerk, omdat de regels voor woonruimteverdeling en huisvesting van kwetsbare doelgroepen voor elke gemeente verschillend zijn.

Wat kun je uitbesteden aan Het Vierde Huis?

 • Aanwezigheid hoorzitting
 • Huisvesten bijzondere doelgroepen
 • Huisvestingsvergunningen
 • Subsidies
 • Vergunning Tijdelijke Verhuur Leegstandswet
 • Woonvormindicaties
 • Onafhankelijk onderzoek, advies en begeleiding bij herstructurering, sloop & renovatie

Waarom kiezen voor Woondiensten?

 • Specialistische kennis van lokale regelgeving
 • Het Vierde Huis neemt veel werk en zorg uit handen en bespaart tijd
 • Onafhankelijke toetsingen bij alle aanvragen, zoals vergunningen, urgenties, enz.
 • Altijd maatwerk

Meest gestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat doet Het Vierde Huis bij 'Aanwezigheid hoorzitting?

Het Vierde Huis voert in opdracht verweer bij bezwaarschriftenprocedures voor afgegeven of afgewezen vergunningen, urgentieverklaringen, woonzorgindicaties, vervallen registraties aanbodsysteem en ondersteunt gemeenten bij beroepzaken. Wij doen dit bijvoorbeeld voor de gemeenten Utrecht, Almere, Woerden en Lopik.

Wat doet Het Vierde Huis bij 'Huisvesten bijzondere doelgroepen'

Het Vierde Huis bemiddelt voor woningzoekenden die niet zelfstandig in aanmerking komen voor een reguliere woning. Zoals mensen die uitstromen uit een maatschappelijke instelling, maar ook ex-gedetineerden en statushouders (asielzoekers). Wij werken hiervoor samen met het GGD, COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), Vluchtelingenwerk Nederland, Vrouwenopvang, Exodus en het Corporatiehotel.

Wat doet Het Vierde Huis bij 'Huisvestingsvergunningen'?

Wij toetsen en geven huisvestingsvergunningen voor huurwoningen af. Onze ondersteuning kan gaan van het begeleiden van het proces, tot en met het beoordelen van de aanvraag. Wij nemen de zorg uit handen en garanderen de kwaliteit en deskundigheid van dit belangrijke proces. Dit doen wij bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht. Daar is het verplicht om een huisvestingsvergunning aan te vragen als je in een sociale huurwoning gaat wonen.

Wat doet Het Vierde Huis bij 'Huisvesten statushouders'?

Voor asielzoekers met een verblijfsvergunning – zogenoemde statushouders – is het vinden van een eigen woonruimte een onmisbare stap om deel te nemen aan onze maatschappij. Ieder half jaar legt het Rijk alle gemeenten een huisvestingstaakstelling op, een regievoerder van COA wijst de statushouders per gemeente toe. Binnen twaalf weken moet er voor iedere statushouder een passende woning zijn gevonden. Uit ervaring weten we dat voor het huisvesten van statushouders een intensieve aansturing en goede onderlinge samenwerking nodig is. Daarom coördineert Het Vierde Huis de huisvesting van statushouders, van aanmelding tot contracttekening: - Wij maken afspraken met alle partijen zoals vluchtelingenwerk, de gemeente, woningcorporaties en het COA over het huisvesten van statushouders en ieders rol binnen dit proces; - Wij zorgen voor een goede koppeling tussen kandidaat en woning en begeleiden de woningaanbieding als dat nodig is; - We zorgen ervoor dat statushouders binnen de gestelde termijnen een woning hebben; - Als een statushouder een woning heeft, geeft Het Vierde Huis dit door aan het COA. Het COA publiceert maandelijks de voortgang van de huisvesting van statushouders.

Wat doet Het Vierde Huis bij 'Subsidies'?

Het Vierde Huis beoordeelt subsidieaanvragen van mensen die na huurtoeslag of door een inkomensdaling buiten eigen schuld nog relatief hoge woonlasten hebben. Wij controleren en behandelen subsidieaanvragen aan de actuele beleidsregels en toetsen deze aan de inkomensgrenzen die een gemeente stelt. Wij doen dit efficiënt met ons geautomatiseerde proces.

Wat doet Het Vierde Huis bij 'Vergunning tijdelijke verhuur Leegstandswet'?

Het Vierde Huis beoordeelt aanvragen en verstrekt vergunningen voor tijdelijke verhuur. We doen dit voor particuliere koopwoningen, corporatiewoningen en woningen van organisaties, zoals voor de gemeente Utrecht en voor projectontwikkelaars.

Wat doet Het Vierde Huis bij 'Woonvormindicaties'?

Het Vierde Huis kan op aanvraag en na beoordeling een indicatie afgeven voor een bepaald type woonvorm. Bijvoorbeeld voor servicewoningen voor senioren en rolstoelwoningen. Bij een indicatie voor een rolstoelwoning, zorgt Het Vierde Huis voor wachtlijstbeheer en directe bemiddeling. Verder inventariseren wij welke instanties nodig zijn om de woning gebruiksklaar te maken

Wat doet Het Vierde Huis bij 'Onafhankelijk onderzoek, advies en begeleiding bij herstructurering, sloop & renovatie'?

Het Vierde Huis heeft een onafhankelijke rol in herstructurering, sloop- en renovatieprojecten. Door het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek, bewoners- en woonwensenonderzoek en draagvlakmetingen geven wij onze klanten advies over te maken keuzes bij (nieuwe) projecten. Ook zijn wij partner in stadvernieuwingsurgenties, bewonersbegeleiding en renovatieverhuizingen.

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Hilmar Giesen