Home / Producten en dienstverlening

Urgentiedienstverlening

Mensen die dringend een woning nodig hebben, komen misschien in aanmerking voor een urgentie. Het aanvragen van een urgentie en het behandelen ervan zijn ingewikkelde processen. Door het urgentietraject aan Het Vierde Huis uit te besteden, bespaar je tijd en weet je dat alle aanvragen van urgenties volgens de laatste wet- en regelgeving worden beoordeeld en afgehandeld

Lees meer over Urgentiedienstverlening

Beleidsadvies

Als gemeente kun je veel vragen hebben over praktische uitvoerbaarheid van regelgeving of het huidige beleid. Onze deskundige adviseurs hebben actuele kennis van de wet- en regelgeving in jouw regio, werpen een kritische blik op alle stukken en geven nieuwe inzichten waarmee je verder kunt.

Lees meer over Beleidsadvies

Laatste Kans Beleid

Houdt een huurder zich niet aan de afspraken? Of vertoont een huurder sterk afwijkend gedrag? Het Vierde Huis zorgt voor professionele bemiddeling, het op orde brengen van de financiële situatie en structurele gedragsverandering. Het Laatste Kans Beleid is uniek door de gezamenlijke aanpak met betrokken maatschappelijke instellingen.

Lees meer over Laatste Kans Beleid

Doorbraaktraject

Het Doorbraaktraject is in het leven geroepen door Het Vierde Huis in reactie op de wens van zowel woningcorporaties als huurders om een alternatieve aanpak te bieden onder een andere naam, omdat “Laatste Kans” niet altijd van toepassing is.

Lees meer over Doorbraaktraject

Woondiensten

Hoe help je woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar een woning snel en efficiënt? Het Vierde Huis kent de verschillende doelgroepen, de regels en weet precies de weg in het proces van beoordelen en toekennen van vergunningen, urgenties, subsidies en andere indicaties.

Lees meer over Woondiensten

Voorrangssysteem

Met het Voorrangssysteem (VRS) kun je als gemeente, woningcorporatie of urgentiecommissie mensen die haast hebben bij het zoeken naar een woning efficiënt, makkelijk en op een veilige manier helpen met het registreren en beoordelen van hun urgentie-aanvraag.

 

Lees meer over Voorrangssysteem

Vergunningssysteem

Het Vergunningssysteem helpt je als gemeente om het aanvragen en toekennen van huisvestingsvergunningen voor particuliere woningen simpeler te maken voor alle betrokkenen. Door het proces te automatiseren maak je elke stap efficiënter, transparanter en sneller. Het Vergunningsysteem is ontwikkeld in samenwerking met WoningNet.

Lees meer over Vergunningssysteem

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Jachonja van der Poel