Home / Nieuwe regels voor woningzoekenden in Stadsregio Amsterdam

20 januari 2023

Nieuwe regels voor woningzoekenden in Stadsregio Amsterdam

Vanaf 16 januari 2023 is het zoeken naar een sociale huurwoning veranderd voor iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland. Met het nieuwe systeem kunnen punten worden op- en afgebouwd. En dat biedt kansen voor de mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben. In opdracht van de 14 gemeenten in Stadsregio Amsterdam beoordeelt Het Vierde Huis de aanvragen voor de start- en situatiepunten, die onderdeel zijn van het nieuwe puntensysteem.

Mensen die in een lastige situatie zitten maar niet voldoen aan de criteria voor urgentie, kunnen een aanvraag doen voor situatiepunten om de kansen op het vinden van een woning te vergroten. Situatiepunten zijn bedoeld om extra punten op te bouwen als een steun in de rug voor deze woningzoekenden. Voor jongeren die na afloop van hun tijdelijk jongerencontract geen nieuwe woonplek kunnen vinden zijn er startpunten.

Alle aanvragen voor start- en situatiepunten komen binnen bij Het Vierde Huis. Een deskundig team beoordeelt elke aanvraag aan de hand van de spelregels en de meegestuurde bewijsstukken. Hilmar Giesen, Manager van Het Vierde Huis, vindt het een mooie én spannende opdracht voor Het Vierde Huis. “Mooi omdat we graag zo transparant en betrokken mogelijk de inwoners willen helpen met hun verzoek. En spannend omdat we vooraf niet precies weten hoeveel mensen vanaf 16 januari een aanvraag indienen.”

Om de impact van het nieuwe puntensysteem voor de woningzoekenden in Stadsregio Amsterdam zo klein mogelijk te maken was een zorgvuldige voorbereiding erg belangrijk. Hilmar vertelt: ‘’Eind 2021 werd bekend dat Het Vierde Huis de opdracht ging uitvoeren. De afgelopen maanden hebben de collega’s die betrokken zijn bij dit project enorm hard gewerkt om in afstemming met de gemeenten de laatste afspraken duidelijk te hebben, het systeem van WoningNet te testen en het team in te werken op de spelregels. Er staat een groot team paraat om iedereen zo snel mogelijk te helpen met hun aanvraag. Dat er veel belangstelling is blijkt wel uit de ruim 800 aanvragen die in de eerste dagen zijn binnengekomen.”

Kijk voor meer informatie over het nieuwe puntensysteem op socialehuurwoningzoeken.nl

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Jachonja van der Poel