Home / Het Voorrangssysteem (VRS) live bij Thuiskompas

16 september 2020

Het Voorrangssysteem (VRS) live bij Thuiskompas

Op 1 september 2020 ging het Voorrangssysteem van Het Vierde Huis live bij Thuiskompas. Een mooie mijlpaal! Het Vierde Huis sprak hierover met Gerard Postma, procesadviseur woondiensten bij Woonborg (links op de bovenstaande foto). Gerard is nauw betrokken geweest bij het implementatietraject van het Voorrangssysteem bij Thuiskompas.

Over Thuiskompas

Vanaf mei 2020 bieden de acht Drentse corporaties hun huizen aan via Thuiskompas. Zo kunnen woningzoekenden alle informatie over het woningaanbod in Drenthe en omstreken op één plek vinden. Samen met de twaalf huurdersorganisaties zijn afspraken gemaakt over de spelregels bij het toewijzen van een woning en bij het geven van voorrang aan huishoudens in een crisissituatie. Om deze situaties goed te kunnen beoordelen, stelde Thuiskompas een onafhankelijke urgentiecommissie in. Deze commissie wordt ondersteund door het Voorrangssysteem van Het Vierde Huis.

Urgentiecommissie Thuiskompas

De voordelen van het Voorrangssysteem voor woningzoekenden en de urgentiecommissie van Thuiskompas

‘Woningzoekenden kunnen met de urgentiewijzer zelf online uitzoeken of zij in aanmerking komen voor voorrang bij een woningtoewijzing. Voldoet een woningzoekende aan de voorwaarden, dan vult hij zelf het digitale voorrangsdossier met documenten, waarmee hij de ernst van de woonnoodsituatie aantoont. Hiermee wordt de privacy geborgd volgens AVG-richtlijnen. Op basis van dit digitale voorrangsdossier, kan ieder commissielid onafhankelijk een zorgvuldige afweging maken. Bovendien wordt de werkvoorraad van de commissie efficiënt beheerst met het Voorrangssysteem. De woningzoekende krijgt via het Voorrangssysteem bericht over de beslissing van de commissie’, aldus Gerard.

Een goede voorbereiding: ‘Het traject is zonder problemen verlopen’

Gerard: ‘We wisten dat het implementeren van het Voorrangssysteem een intensief traject was. Een vastgesteld beleid is niet in één keer te implementeren. Door goed onderling overleg en de ervaring van Het Vierde Huis konden we snel knopen doorhakken. De implementatie is systematisch aangepakt, daardoor is het traject zonder problemen verlopen. De urgentiecommissie en woningzoekenden van Thuiskompas plukken de vruchten van het voorrangssysteem nu al.’

Workshop over het Voorrangssysteem met de urgentiecommissie van Thuiskompas

Een succesfactor: de inzet van Thuiskompas

Het Vierde Huis: ‘De goede inzet van Thuiskompas heeft bijgedragen aan het succes van de implementatie van het Voorrangssysteem. Zo waren zij in staat om in de huid te kruipen van de aanvrager en gezamenlijk de vertaling te maken naar de benodigde aanpassingen in de urgentiewijzer en het beleid. Ook heeft Thuiskompas de huurdersorganisaties aangehaakt, die mee hebben gedacht bij het opstellen van het beleid. Dit alles heeft geleid tot een heldere klantreis voor woningzoekenden en een urgentiewijzer met een goed ingericht proces.’

De toekomst

‘We verwachten dat de samenwerking een mooie leercurve oplevert. De urgentiecommissie wordt ondersteund door Het Vierde Huis, en we worden betrokken bij productontwikkeling door deel te nemen aan klantenpanels. Op die manier ontstaat ook een mooie kruisbestuiving van kennis en ervaring tussen diverse woningmarktregio’s’, aldus Gerard.

Het Voorrangssysteem

Met het Voorrangssysteem van Het Vierde Huis kunnen gemeenten, woningcorporaties, urgentiecommissies en alle andere betrokken partijen op een efficiënte, gebruiksvriendelijke en veilige manier urgentie-aanvragen registreren en beoordelen. Ook kunnen zij de workflow inrichten volgens de AVG-richtlijnen. Woningzoekenden hebben de mogelijkheid om 24/7 een urgentieaanvraag in te dienen, in te zien en ontbrekende documenten te uploaden.

Foto’s: Yolanda Visser Fotografie

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Jachonja van der Poel