Het Vierde Huis

Wij helpen woningcorporaties en gemeenten bij urgente woonproblemen, door complexe wet- en regelgeving inzichtelijk te maken en woningzoekenden bij aanvragen te begeleiden.

Lees meer
Onze diensten

Urgentiedienstverlening

Het aanvragen van een urgentie en het behandelen ervan zijn ingewikkelde processen. Door het urgentietraject uit te besteden, bespaar je tijd en weet je dat alle aanvragen van urgenties volgens de laatste wet- en regelgeving worden beoordeeld en afgehandeld.
Lees meer

Laatste kansbeleid

Houdt een huurder zich niet aan de afspraken? Of vertoont een huurder sterk afwijkend gedrag? Het Vierde Huis zorgt voor professionele bemiddeling, helpt bij het op orde brengen van de financiële situatie en structurele gedragsverandering.
Lees meer

Voorrangssysteem

Met het Voorrangssysteem kun je als gemeente, woningcorporatie of urgentiecommissie mensen die haast hebben bij het zoeken naar een woning efficiënt, makkelijk en op een veilige manier helpen met het registreren en beoordelen van hun urgentie-aanvraag.
Lees meer

Woondiensten

Hoe help je woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar een woning snel en efficiënt? Het Vierde Huis kent de verschillende doelgroepen, de regels en weet de weg in het proces van beoordelen en toekennen van vergunningen, urgenties, subsidies en andere indicaties.
Lees meer

Beleidsadvies

Als gemeente kun je veel vragen hebben over praktische uitvoerbaarheid van regelgeving of het huidige beleid. Onze deskundige adviseurs hebben actuele kennis van wet- en regelgeving in jouw regio, een kritische blik en geven nieuwe inzichten waarmee je verder kunt.
Lees meer

Vergunningssysteem

Om een particuliere woning te kunnen huren, moet je in sommige gemeenten een vergunning aanvragen. De gemeente beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden. Het Vergunningssysteem maakt het hele proces efficiënter, transparanter en sneller.
Lees meer
Uitgelicht

Urgentiedienstverlening: uitdagingen & tips voor gemeenten (1)

Steeds grotere aantallen urgentieaanvragen kosten gemeenten en woningcorporaties heel wat hoofdbrekens. Door een tekort van ruim 400.000 woningen - waarvan bijna 100.000 in de sociale sector - is de druk op de Nederlandse woningmarkt groot. Het is voor vrijwel iedereen die nu een woning zoekt lastig. Maar als je tot een groep behoort die snél een woning nodig heeft, dan sta je al gauw drie nul...

Lees verder
Whitepaper

Urgentiedienstverlening: 7 uitdagingen & tips voor gemeenten

Het blijkt in de praktijk steeds lastiger voor gemeenten om invulling te geven aan urgentiebeleid en de uitvoering daarvan. Veel dossiers zijn ingewikkeld en taal is vaker een drempel voor aanvragers. En hoe ga je om met het groeiend aantal aanvragen van mensen die eigenlijk weinig kans maken op urgentie? Hoe houd je een ingewikkeld proces begrijpelijk en uitvoerbaar voor je eigen medewerkers, maar ook voor aanvragers? Deze whitepaper geeft een blik op de belangrijkste uitdagingen waar gemeenten tegenaan lopen én tips hoe je deze kunt aanpakken.

Download whitepaper

Meer weten?

Wij helpen je graag verder!

Jachonja van der Poel